Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank chi nhánh Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Hồng Bàng. Trong đó có 2 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Quận Hồng Bàng TP Hải Phòng

Quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng