Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank chi nhánh Huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Huyện Thủy Nguyên. Trong đó có 1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Huyện Thủy Nguyên TP Hải Phòng

Huyện Thủy Nguyên