Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank TP Hải Phòng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Hồng Bàng có 2 địa điểm, Quận Ngô Quyền có 2 địa điểm, Huyện Thủy Nguyên có 1 địa điểm, Quận Lê Chân có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank TP Hải Phòng

Quận Lê Chân
Huyện Thủy Nguyên
Quận Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
Quận Ngô Quyền
  • VIETBANK Ngô Quyền

    25 Đà Nẵng, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • VIETBANK Lạch Tray

    380 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank tại TP Hải Phòng