Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank chi nhánh Quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận Cẩm Lệ. Trong đó có 1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín VietBank Quận Cẩm Lệ TP Đà Nẵng

Quận Cẩm Lệ
  • VIETBANK Cẩm Lệ

    221 Ông Ích Đường, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng