Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK Khánh Hòa

Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • CN Nha Trang

    14 Ngô Gia Tự, Phường Phước Tiến, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK tại Khánh Hòa