Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK CN Phan Thiết Bình Thuận

  • Địa chỉ: 252 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
  • Số điện thoại: 0252 3939 139 và 0252 3939 539
  • Số Fax: 0252 3833 318 và 0252 3831 338
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại CN Phan Thiết Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK

Bản đồ đường đi đến CN Phan Thiết

Chi nhánh Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK gần CN Phan Thiết