Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK chi nhánh Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Phan Thiết. Trong đó có 1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Bản Việt VIET CAPITAL BANK Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Thành Phố Phan Thiết
  • CN Phan Thiết

    252 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận