Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Thừa Thiên Huế tập trung ở Thành Phố Huế có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Thừa Thiên Huế

Thành Phố Huế

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Thừa Thiên Huế