Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Sóc Trăng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Sóc Trăng