Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Quảng Ninh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Quảng Ninh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Quảng Ninh tập trung ở Thành Phố Hạ Long có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Quảng Ninh

Thành Phố Hạ Long

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Quảng Ninh