Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB chi nhánh Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong đó có 1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm