Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Ninh Thuận

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Ninh Thuận. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Ninh Thuận tập trung ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Ninh Thuận

Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Ninh Thuận