Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Lạng Sơn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Lạng Sơn