Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Lai Châu

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Lai Châu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Lai Châu tập trung ở Thị Xã Lai Châu có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Lai Châu

Thị Xã Lai Châu

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Lai Châu