Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Kon tum

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kon tum. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Kon tum tập trung ở Thành Phố Kon Tum có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Kon tum

Thành Phố Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Kon tum