Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Kiên Giang

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Kiên Giang tập trung ở Thành Phố Rạch Giá có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Kiên Giang

Thành Phố Rạch Giá

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Kiên Giang