Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Khánh Hòa

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Khánh Hòa

Bình luận