Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hồ Chí Minh. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Hồ Chí Minh tập trung ở Quận 1 có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Hồ Chí Minh

Quận 1
  • Sở Giao dịch II

    229 Đồng Khởi-Phường Bến Nghé - Quận I - Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Hồ Chí Minh