Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Hải Phòng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Ngô Quyền có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Hải Phòng