Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Hà Nam

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Hà Nam. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Hà Nam tập trung ở Thành Phố Phủ Lý có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Hà Nam

Thành Phố Phủ Lý

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Hà Nam