Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Gia Lai

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Gia Lai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Gia Lai tập trung ở Thành Phố Pleiku có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Gia Lai

Thành Phố Pleiku

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Gia Lai