Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Đà Nẵng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Đà Nẵng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Đà Nẵng tập trung ở Quận Hải Châu có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB TP Đà Nẵng

Quận Hải Châu

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại TP Đà Nẵng