Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Cần Thơ

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Cần Thơ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Cần Thơ tập trung ở Quận Ninh Kiều có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Cần Thơ

Quận Ninh Kiều

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Cần Thơ