Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bến Tre

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bến Tre. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bến Tre tập trung ở Thành Phố Bến Tre có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bến Tre

Thành Phố Bến Tre

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bến Tre