Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bắc Kạn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Kạn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bắc Kạn tập trung ở Thị Xã Bắc Kạn có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bắc Kạn

Thị Xã Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bắc Kạn