Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bắc Giang

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Bắc Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bắc Giang tập trung ở Thành Phố Bắc Giang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Bắc Giang

Thành Phố Bắc Giang

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB tại Bắc Giang