Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB chi nhánh Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Vũng Tàu. Trong đó có 1 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB Thành Phố Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành Phố Vũng Tàu