Ngân hàng Shinhan Bank Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

  • Địa chỉ: Tầng 1 và 2, Tòa nhà Tài Chính Việt Đức, 8 Tôn Đức Thắng, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Số điện thoại: 0211 3882 121
  • Số Fax: 0211 3882 151 và 0211 3882 152
  • Thông tin thêm: Mã SWIFT: SHBKVNVX

Các dịch vụ tại Chi nhánh Vĩnh Phúc Ngân hàng Shinhan Bank

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Bank gần Chi nhánh Vĩnh Phúc