Ngân hàng Shinhan Bank Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên

  • Địa chỉ: Tổ dân phố Vinh Xương, đường Lý Nam Đế, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Số điện thoại: 0208 0208 3565333
  • Số Fax: 0208 0208 3663010
  • Thông tin thêm: Mã SWIFT: SHBKVNVX

Các dịch vụ tại Chi nhánh Thái Nguyên Ngân hàng Shinhan Bank

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Bank gần Chi nhánh Thái Nguyên