Ngân hàng Shinhan Bank Chi nhánh Đông Sài Gòn TP Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: LD 01-03 và LD 01-04, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3741 1199
  • Số Fax: 028 3519 3100
  • Thông tin thêm: Mã SWIFT: SHBKVNVX

Các dịch vụ tại Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng Shinhan Bank

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Đông Sài Gòn

Chi nhánh Ngân hàng Shinhan Bank gần Chi nhánh Đông Sài Gòn