Ngân hàng Sài Gòn SCB Chi Nhánh Hồng Bàng TP Hải Phòng

  • Địa chỉ: 5A Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3569 516 và 0225 3569 518
  • Số Fax: 0225 3569 517
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi Nhánh Hồng Bàng Ngân hàng Sài Gòn SCB

Bản đồ đường đi đến Chi Nhánh Hồng Bàng

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn SCB gần Chi Nhánh Hồng Bàng

Bình luận