Ngân hàng Sài Gòn SCB PGD Đông Bắc TP Hải Phòng

  • Địa chỉ: 76 - 78 Phố Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0225 3625 555
  • Số Fax: 0225 3559 629
  • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại PGD Đông Bắc Ngân hàng Sài Gòn SCB

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Bắc

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn SCB gần PGD Đông Bắc

Bình luận