Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank TP Hải Phòng

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank tại TP Hải Phòng tập trung ở Huyện Cát Hải có 1 địa điểm, Quận Hồng Bàng có 1 địa điểm, Quận Lê Chân có 1 địa điểm, Quận Ngô Quyền có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
Quận Lê Chân
Huyện Cát Hải
Quận Hồng Bàng

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank tại TP Hải Phòng