Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank tại Bạc Liêu tập trung ở Huyện Đông Hải có 1 địa điểm, Huyện Hòa Bình có 1 địa điểm, Huyện Phước Long có 1 địa điểm, Huyện Vĩnh Lợi có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank Bạc Liêu

Huyện Hòa Bình
Huyện Vĩnh Lợi
Huyện Phước Long
Huyện Đông Hải

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Saigonbank tại Bạc Liêu