Ngân hàng Phương Nam Southern Bank Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Nam Southern Bank có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Nam Southern Bank tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Nam Southern Bank Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • Chi nhánh Nha Trang

    42 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam Southern Bank tại Khánh Hòa