Ngân hàng Phương Nam Southern Bank TP Đà Nẵng

Ngân hàng Phương Nam Southern Bank có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của TP Đà Nẵng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Nam Southern Bank tại TP Đà Nẵng tập trung ở Quận Hải Châu có 2 địa điểm, Quận Thanh Khê có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Nam Southern Bank TP Đà Nẵng

Quận Thanh Khê
Quận Hải Châu
Quận Hải Châu

Chi nhánh Ngân hàng Phương Nam Southern Bank tại TP Đà Nẵng