Ngân hàng Phương Đông OCB Sóc Trăng

Ngân hàng Phương Đông OCB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Đông OCB tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Đông OCB Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng
  • Chi nhánh Sóc Trăng

    Số 53 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông OCB tại Sóc Trăng