Ngân hàng Phương Đông OCB Khánh Hòa

Ngân hàng Phương Đông OCB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Đông OCB tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Đông OCB Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang
  • Chi nhánh Khánh Hòa

    Số 89 – 89 A Yersin, phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông OCB tại Khánh Hòa