Ngân hàng Phương Đông OCB TP Hải Phòng

Ngân hàng Phương Đông OCB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Đông OCB tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Ngô Quyền có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Đông OCB TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • Chi nhánh Hải Phòng

    83 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông OCB tại TP Hải Phòng

Bình luận