Ngân hàng Phương Đông OCB TP Hải Phòng

Ngân hàng Phương Đông OCB có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của TP Hải Phòng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Phương Đông OCB tại TP Hải Phòng tập trung ở Quận Ngô Quyền có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Phương Đông OCB TP Hải Phòng

Quận Ngô Quyền
  • Chi nhánh Hải Phòng

    83 Trần Phú, Phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông OCB tại TP Hải Phòng