Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chi nhánh Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Thành Phố Hạ Long. Trong đó có 2 Chi Nhánh

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Thành Phố Hạ Long
Thành Phố Hạ Long
  • Chi nhánh Hà Tu

    Số 204, tổ 1, khu 4, phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh