Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thái Nguyên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thái Nguyên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thái Nguyên tập trung ở Thành Phố Thái Nguyên có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thái Nguyên

Thành Phố Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thái Nguyên