Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sóc Trăng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Sóc Trăng. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Sóc Trăng tập trung ở Thành Phố Sóc Trăng có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sóc Trăng

Thành Phố Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Sóc Trăng