Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phú Yên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Phú Yên. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phú Yên tập trung ở Thành Phố Tuy Hòa có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phú Yên

Thành Phố Tuy Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phú Yên