Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phú Thọ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Phú Thọ. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phú Thọ tập trung ở Thành Phố Việt Trì có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phú Thọ

Thành Phố Việt Trì

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phú Thọ