Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lào Cai

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Lào Cai. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lào Cai tập trung ở Thành Phố Lào Cai có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lào Cai

Thành Phố Lào Cai

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lào Cai