Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lạng Sơn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lạng Sơn tập trung ở Thành Phố Lạng Sơn có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lạng Sơn

Thành Phố Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lạng Sơn