Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lai Châu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Lai Châu. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lai Châu tập trung ở Thị Xã Lai Châu có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lai Châu

Thị Xã Lai Châu

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lai Châu