Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kon tum

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kon tum. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Kon tum tập trung ở Thành Phố Kon Tum có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kon tum

Thành Phố Kon Tum

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Kon tum