Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kiên Giang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Kiên Giang. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Kiên Giang tập trung ở Thành Phố Rạch Giá có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kiên Giang

Thành Phố Rạch Giá

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Kiên Giang