Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khánh Hòa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa tập trung ở Thành Phố Nha Trang có 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Khánh Hòa

Thành Phố Nha Trang

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Khánh Hòa